Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Witamy na nowej stronie internetowej powiatu parczewskiego !!!
Obecnie strona jest w budowie i wszystkie aktualne informacje znajdują się pod adresem www.archiwum.parczew.pl
Za wszystkie utrudnienia trwające w trakcie uruchomieniea nowego portalu przepraszamy !!!

Bez kolejki w Wydziale Komunikacji

e-kolejkaStarostwo Powiatowego w Parczewie wychodzi naprzeciw potrzebom mieszkańców powiatu podnosząc poziom i wydajność świadczonych usług w Wydziale Komunikacji, poprzez utworzenie dodatkowego stanowiska do obsługi klientów. Ponadto od 1 lipca wprowadza możliwość rezerwacji wizyt w systemie kolejkowym. Takie udogodnienie ułatwi i przyśpieszy klientom załatwienie sprawy. Mieszkańcy powaitu i osoby przebywające poza jego terenem będą mogły zarezerwować kolejkę na kilka dni do przodu na określoną godzinę w celu dokonania rejestracji pojazdów. Regulamin korzystania z usługi znajduje się w Poradniku Klienta na stronie portalu informacyjnego Powiatu parczewskiego.
Do końca czerwca system działa w fazie testów, jednakże z dniem 1 lipca zacznie funkcjonować dla społeczności powiatu.

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Halowy turniej piłki nożnej

20 listopada 2015

Komitet organizacyjny ŚDM rejonu parczewskiego wraz z koordynatorami ks. Arkadiuszem Markowskim i ks. Marcinem Prudaczukiem mają zaszczyt zaprosić na Halowy Turniej Piłki Nożnej, który odbędzie się 22 listopada 2015r. w hali ZSP w Parczewie i SP1 w Parczewie. Rozpoczęcie o godz. 15.00. Celem turnieju jest promocja Światowych Dni Młodzieży wśród naszych rodzin i pozyskanie środków na organizację wydarzeń centralnych w naszym mieście. Na boisku zobaczymy m.in. drużyny księży, policji, straży pożarnej. Pierwsza runda rozgrywana będzie w dwóch grupach w halach SP1 oraz ZSP. Na mecze finałowe (ok. godz. 17.00) zapraszamy do hali ZSP.  W ramach turnieju po finale zostanie przeprowadzona aukcja.
Serdecznie zapraszamy

P. Radzikowska
Czytaj więcej o: Halowy turniej piłki nożnej

Kolejne spotkanie seniorów z parczewskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Parczewie

20 listopada 2015

     Po raz kolejny słuchacze filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku w środę 18 listopada 2015r. o godz. 16.00 w Publicznym Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Parczewie spotkali się z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Parczewie.
    Na spotkaniu kontynuowano omówienie zmian w prawie konsumenckim które weszły w życie 25.12.2014r. Rzecznik przedstawił zmiany w ustawowej odpowiedzialności sprzedawcy za wady rzeczy sprzedanej (rękojmię), które zostały ponownie uregulowane w kodeksie cywilnym (poprzednio odpowiedzialność sprzedawcy wynikała z niezgodności towaru z umową uregulowanej w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego). Dokonano również porównania oraz zaprezentowania różnic pomiędzy rękojmią a gwarancją, bowiem w praktyce potoczne rozumienie tych pojęć jest mylone, bądź nawet są traktowane jednakowo. Rzecznik podkreślił, iż gwarancja jest dodatkową , nieobowiązkową umową pomiędzy gwarantem udzielającym gwarancji, którym może być producent, hurtownik, importer, sprzedawca lub jeszcze inny podmiot. Natomiast odpowiedzialnym z rękojmi jest zawsze sprzedawca, który nie może swojej odpowiedzialność wyłączyć względem konsumenta. Wykonywanie uprawnień z gwarancji nie ogranicza przy tym możliwość dochodzenia roszczeń przez konsumenta z rękojmi.

M.Turek
Czytaj więcej o: Kolejne spotkanie seniorów z parczewskiej filii Lubelskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku z Powiatowym Rzecznikiem Konsumentów w Parczewie

Ogłoszenie Zarząd Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016

10 listopada 2015

I. RODZAJ ZADANIA
Prowadzenie w roku 2016 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm. ) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

II. FINANSOWANIE
Dotacja z budżetu państwa w wysokości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Kwota dotacji ustalona dla powiatu parczewskiego na rok 2016 wynosi 59 946 zł. Dotacja przekazywana będzie na warunkach określonych w umowie. W konkursie może zostać wybrana więcej niż jedna oferta.
W 2014 i 2015 r. nie udzielono dotacji na podobne zadania.

Zarząd Powiatu w Parczewie
Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarząd Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2016

Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

10 listopada 2015

    Zarząd Powiatu w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach projektu uchwały w sprawie w ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.
Uchwała Nr VII/24/2011 Rady Powiatu w Parczewie z dnia 4 lutego 2011 r. określa szczegółowy sposób konsultowania projektów aktów prawa miejscowego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2011 r. Nr 38 poz. 864)
Na podstawie § 3 ww. uchwały ustala się, co następuje:
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie  w ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.
Przedmiotem konsultacji jest projekt uchwały w sprawie w ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich pobrania i wykorzystania dla publicznych szkół ponadgimnazjalnych i niepublicznych szkół ponadgimnazjalnych o uprawnieniach szkół publicznych.

Zarząd Powiatu w Parczewie
Czytaj więcej o: Ogłoszenie o konsultacjach społecznych

Weź udział w Narodowej Loterii Paragonowej

15 października 2015

Narodowa Loteria Paragonowa1 października 2015 r. ruszyła w Polsce pierwsza loteria paragonowa. Na uczestników czekają do wygrania samochody Opel Insignia i Astra oraz nowoczesne laptopy i ipady.  Aby wziąć udział w loterii, wystarczy mieć ukończone 18 lat i paragon fiskalny na minimum 10 zł oraz zarejestrować go na stronie www.loteriaparagonowa.gov.pl

Marta Hajduk-Baryła
Czytaj więcej o: Weź udział w Narodowej Loterii Paragonowej