Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

UWAGA!!!

ZMIANA GODZIN PRACY

STAROSTWA POWIATOWEGO W PARCZEWIE

Starostwo Powiatowe od 1 stycznia 2017 r. będzie czynne:

Poniedziałek: 830-1700

Wtorek: 730-1530

Środa: 730-1530

Czwartek: 730-1530

Piątek: 730-1500

 

Artykuły

UWAGA

21 lutego 2017

     Od 16 lutego 2017r. obsługa kasowa klientów Urzędu Skarbowego w Parczewie prowadzona jest przez Urząd Pocztowy w Parczewie, ul. Kościelna 7 ,a nie jak dotychczas Bank Spółdzielczy w Parczewie.

Urząd Pocztowy czynny jest:

  • w dni robocze od 8ºº do 19ºº
  • w soboty od 8ºº do 13ºº
  • w niedziele i święta Urząd Pocztowy jest nieczynny.
US Parczew
Czytaj więcej o: UWAGA

Tydzień Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem

21 lutego 2017

     W związku z przypadającym w dniach 20 – 26 lutego 2017 roku Tygodniem Pomocy Osobom Pokrzywdzonym Przestępstwem, po raz kolejny instytucje pomocowe kontynuują pracę w zakresie tworzenia na terenie powiatu Parczewskiego form wsparcia i pomocy osobom pokrzywdzonym przestępstwem oraz osobom im najbliższym. W ramach powyższej inicjatywy będą prowadzone kompleksowe działania ukierunkowane na niwelowanie skutków doświadczanych przestępstw oraz pomoc w rozwiązaniu trudnych sytuacji związanych i bezpośrednio wynikających z doświadczającego przestępstwa. erta Tygodnia jest szczególną odpowiedzią na bariery z jakimi borykają się osoby pokrzywdzone przestępstwem, które uniemożliwiają im reagowanie na krzywdzenie.

Czytaj więcej o: Tydzień Pomocy Pokrzywdzonych Przestępstwem
Powiększ zdjęcie

Pomoc Gminie Podedwórze przyznana

13 lutego 2017

     Z powodu trudnej sytuacji finansowej gminy Podedwórze, wójt Krzysztof Chilczuk, w imieniu mieszkańców zwrócił się do Zarządu Powiatu w Parczewie z prośbą o przyznanie pomocy finansowej.
     Przyznanie pomocy jest niezbędne do zrealizowania przez gminę zadania własnego jakim jest zaopatrzenie mieszkańców w wodę - inwestycja pn. „Modernizacja ujęcia wody Podedwórze ze stacją wodociągową w miejscowości Opole” w ramach projektu „Rozbudowa i modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę w Gminie Podedwórze i Jabłoń”.
     Kierując się dobrem mieszkańców, gmin Jabłoń i Podedwórze, Zarząd Powiatu zdecydował się na wsparcie gminy Podedwórze podejmując uchwałę w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Powiatu w wysokości 146395,73 zł. Powyższa kwota zostanie udzielona gminie w dwóch ratach, jedna w bieżącym roku i druga w 2018.

Ewelina Rudkowska
Czytaj więcej o: Pomoc Gminie Podedwórze przyznana

IX edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

9 lutego 2017

     Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa we współpracy z Wydawnictwem Naukowym Scholar ogłosiła IX edycję konkursu „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”. Patronat honorowy nad konkursem objął Polski Komitet ds. UNESCO.
Celem konkursu jest promocja polskiego rolnictwa, problematyki związanej z obszarami wiejskimi, dziedzictwa kulturowego oraz wzbogacenie publicznej debaty na temat polskiej wsi.

W ramach konkursu kapituła oceni prace w dwóch kategoriach:
1. Prace naukowe (m. in. prace doktorskie), popularno-naukowe i inne nienależące do tych dwóch kategorii, ale prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi;
2. Prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.
W konkursie preferowane są prace nowatorskie, interdyscyplinarne, wykazujące oryginalność w zakresie podjętej problematyki lub metodologii badań, napisane w sposób atrakcyjny dla potencjalnych czytelników.
Spośród zgłoszonych prac Kapituła Konkursowa wybierze dwa wyróżniające się opracowania. Zwycięzca w każdej z kategorii otrzyma nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych. Nagrodzone prace będą mogły być wydane w postaci książkowej w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

TERMIN NADSYŁANIA PRAC MIJA 28 LIPCA 2017 R.

Czytaj więcej o: IX edycja konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”
Powiększ zdjęcie

Anna Jakubiuk Super Sołtysem 2016

30 stycznia 2017

     Sołtysi z Powiatu Parczewskiego, zgłoszeni do plebiscytu „Super Sołtys 2016” zorganizowanego przez tygodnik „Słowo Podlasia”, w piątek 27 stycznia świętowali w Białej Podlaskiej.
     Jednym z partnerów plebiscytu było Starostwo Powiatowe w Parczewie. Na ulubionego sołtysa, który zabiega o potrzebne we wsi inwestycje, pomaga
w rozwiązywaniu problemów lokalnych i inicjuje przedsięwzięcia kulturalne, mieszkańcy powiatu parczewskiego mogli głosować wysyłając kupony drukowane w tygodniku oraz wysyłać smsy.
     Tytuł „Super Sołtysa 2016” z powiatu parczewskiego zdobyła Anna Jakubiuk sołtys Woli Tulnickiej w gminie Siemień, II miejsce zajął Jan Grześ sołtys Hołowna w gminie Podedwórze, zaś III miejsce Piotr Iwanek sołtys Wierzbówki w gminie Parczew. Tadeusz Kot sołtys Juliopola w gminie Siemień otrzymał nagrodę za największą liczbę wysłanych smsów.

tekst: E. Rudkowska, fot: A. Trochimiuk
Czytaj więcej o: Anna Jakubiuk Super Sołtysem 2016