Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Powiększ zdjęcie

Porozumienie w Lubomlu już podpisane

25 października 2016

     W czwartek 20 października 2016 r. w Lubomlu podpisano porozumienie w sprawie współpracy pomiędzy Powiatem Parczewskim oraz Lubomelską Radą Rejonową przy realizacji projektu pod nazwą: „Poprawa dostępności powiatu parczewskiego i rejonu lubomelskiego poprzez zintegrowane działania w zakresie infrastruktury transportowej” w ramach Programu Współpracy Transgranicznej EIS Polska – Białoruś - Ukraina 2014-2020.
     Przedstawiciele Powiatu Parczewskiego Jerzy Maśluch Starosta Parczewski i Adam Domański Wicestarosta Parczewski podpisali, z przedstawicielami Lubomelskiej Rady Rejonowej Mikolajem Sushykiem Przewodniczacym Rady Rejonu Lubomelskego i Anną Saczuk zastępcą Przewodniczacego Rady Rejonu Lubomelskego, porozumienie, na mocy którego obydwa samorządy będą ubiegały się o realizację projektu zintegrowanego.

Tekst: Marcin Dębek Fot.: Starostwo Powiatowe w Parczewie
Czytaj więcej o: Porozumienie w Lubomlu już podpisane

Informacja o bezpłatnych kursach zawodowych

24 października 2016

Młodzieżowe Centrum Kariery OHP w Parczewie zaprasza na:
Kurs przygotowawczy na uprawnienia eksploatacji urządzeń elektroenergetycznych do 1kV.

Czytaj więcej o: Informacja o bezpłatnych kursach zawodowych

RE: start w przyszłość

21 października 2016
Powiększ zdjęcie

Finał etapu powiatowego IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

11 października 2016

     10 października 2016 roku w I Liceum Ogólnokształcącym w Parczewie odbył się finał IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym.
     Głównym celem olimpiady było poszerzenie wiedzy w zakresie zdrowia psychicznego, sprzyjającej kształtowaniu nawyków prozdrowotnych, zgodnie z założeniami Narodowego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego. Z okazji Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego prelekcję na temat współczesnych problemów zdrowia psychicznego wygłosił lek. med. Tomasz Pyter Ordynator Oddziału Psychiatrycznego w SP ZOZ w Parczewie
     Dwunastu uczniów z czterech szkół ponadgimnazjalnych z Powiatu Parczewskiego: I Liceum Ogólnokształcącego w Parczewie, Liceum Ogólnokształcącego w Milanowie, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Parczewie, Technikum Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Parczewie pisało test wiedzy składajacy się z 25 pytań zamkniętych.

Tekst: Małgorzata Chilimoniuk Foto: Ewelina Rudkowska
Czytaj więcej o: Finał etapu powiatowego IV Regionalnej Olimpiady Wiedzy o Zdrowiu Psychicznym

Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017

6 października 2016

I. RODZAJ ZADANIA

Prowadzenie w roku 2017 przez organizacje pozarządowe prowadzące działalność pożytku publicznego w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 239 z późn. zm.) jednego punktu nieodpłatnej pomocy prawnej na terenie powiatu parczewskiego w zakresie określonym w art.3 ust.1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015 r. poz. 1255).

 II. FINANSOWANIE
Dotacja z budżetu państwa w wysokości ustalonej przez Ministra Sprawiedliwości w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw budżetu. Kwota dotacji ustalona dla powiatu parczewskiego na rok 2017 wynosi 60 725,88 zł. Dotacja przekazywana będzie na warunkach określonych w umowie.

Czytaj więcej o: Ogłoszenie Zarządu Powiatu w Parczewie w sprawie otwartego konkursu ofert na realizację zleconego zadania z zakresu administracji rządowej w zakresie powierzenia prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w roku 2017