Jesteś tutaj: Start

Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zaproszenie na konsultacje społeczne

3 lutego 2016

    Komenda Powiatowa Policji w Parczewie zaprasza do udziału w konsultacjach społecznych. Spotkania odbywać się będą w najbliższym tygodniu w poszczególnych siedzibach gmin powiatu parczewskiego. Wnioski i uwagi mieszkańców powiatu będą brane pod uwagę przy tworzeniu tzw. Krajowej mapy zagrożenia bezpieczeństwa.

A. Łopacki
Czytaj więcej o: Zaproszenie na konsultacje społeczne
Powiększ zdjęcie

Powołano Radę Gospodarczą

2 lutego 2016

    27 stycznia w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie Jerzy Maśluch Starosta Parczewski dokonał uroczystego wręczenia  Aktów Powołania do Powiatowej Rady Gospodarczej działającej przy Staroście Parczewskim.

Tekst. E. Rudkowska, Fot. Stanisław Jadczak
Czytaj więcej o: Powołano Radę Gospodarczą

Kwalifikacja wojskowa 2016 roku

22 stycznia 2016

Kwalifikacja wojskowa – dla mieszkańców powiatu parczewskiego zostanie przeprowadzona w terminie od 15 do 26 lutego 2016 r. Siedziba Powiatowej Komisji Lekarskiej w Parczewie mieścić się będzie w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego w Parczewie przy ul. Warszawskiej 24.

Obowiązkowi stawienia się do kwalifikacji wojskowej w 2016 r. podlegają:

  1. mężczyźni urodzeni w 1997 r. - rocznik podstawowy
  2. mężczyźni urodzeni w latach 1992 – 1996 r. -roczniki starsze, którzy nie posiadają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  3. osoby urodzone w latach 1995-1996, które:
    1. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    2. zostały uznane przez powiatowe komisje lekarskie, ze względu na stan zdrowia, za czasowo niezdolne do czynnej służby wojskowej, jeżeli okres tej niezdolności upływa po zakończeniu kwalifikacji wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4 i 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej przed zakończeniem kwalifikacji wojskowej,
    3. zostały uznane, ze względu na stan zdrowia, za zdolne do czynnej służby wojskowej i złożyły, w trybie art. 28 ust. 4b ustawy z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, wnioski o zmianę kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej, jeżeli nie zostały przeniesione do rezerwy;
A. Szymańska
Czytaj więcej o: Kwalifikacja wojskowa 2016 roku

Ogłoszenie - Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

19 stycznia 2016

Przedmiot przetargu obejmuje:
1. Nieruchomość, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2800 o pow.1874m2 , objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 82 500,00 zł netto (słownie: osiemdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych) wadium – 4 125,00 zł.
2. Nieruchomość, oznaczona jako działka ewidencyjna nr 2778 o pow. 1234 m2 , objęta księgą wieczystą nr LU1R/00011977/5 prowadzoną przez Wydział Ksiąg Wieczystych Sądu Rejonowego w Radzyniu Podlaskim.
Cena wywoławcza nieruchomości wynosi 69 400,00 zł netto (słownie: sześćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta złotych )wadium – 3 470,00 zł

Czytaj więcej o: Ogłoszenie - Zarząd Powiatu w Parczewie ogłasza trzeci przetarg ustny nieograniczony na zbycie nieruchomości niezabudowanych położonych w mieście Parczewie, stanowiących własność Powiatu Parczewskiego

KONKURS Starosty Parczewskiego „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015 ”

11 stycznia 2016

       Starosta Parczewski zaprasza do udziału w konkursie „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015”, którego celem jest nagrodzenie różnych form działalności gospodarczej za szczególne osiągnięcia na rzecz rozwoju i promocji Powiatu Parczewskiego.
Konkurs skierowany jest do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Powiatu Parczewskiego. Nagrodą w konkursie jest statuetka oraz dyplom stanowiący potwierdzenie przyznania nagrody . Wyróżnienie ma charakter honorowy i nie jest związane z gratyfikacją finansową lub rzeczową. Szczegółowe dokumenty konkursowe: regulamin i wniosek o przyznanie nagrody dostępne są na stronie internetowej: www.parczew.pl Zgło­sze­nia należy dokonać po­przez złożenie wniosku w Biurze Obsługi Klienta Starostwa Powiatowego w Parczewie lub przesłanie pocztą na adres Starostwo Powiatowe w Parczewie ul. Warszawska 24, 21-200 Parczew z dopiskiem Konkurs „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015” do dnia 15 lutego 2016 r. Dopuszcza się przesłanie wniosku skanem na adres e-mail: powiat@parczew.pl

Czytaj więcej o: KONKURS Starosty Parczewskiego „Lider Przedsiębiorczości Powiatu Parczewskiego 2015 ”